Ordförande: Dan Renfors

Vice ordförande: Tom-Robert Taipale

Sekreterare: Janette Jägerskiöld

Kassör: Cilla Huldén

Styrelsemedlemmar:

Maria Heinonen

Jan Hollstén

Heidi Huldén

Elvira Uggeldahl

Einar Lindroos

Anton Nervander