Verksamhet

 

Till Västanfjärds Ungdomsförenings främsta uppgifter hör att befrämja Västanfjärds befolknings intressen beträffande traditioner, idrott, kultur samt fritid. Föreningen fungerar på allmännyttig basis.